Fasadsprickor

I Stockholms innerstad är fasadsprickor vanliga, och de kan orsakas av olika faktorer. Dessa sprickor, även om de börjar som smala och ytliga, har en tendens att förvärras om de inte åtgärdas i tid, även efter en mild vinter i Stockholm.

Om du vill ge ditt hem en helt ny och fräsch look genom att måla om husfasaden eller behöver en fasadrenovering för skadereparation, kan du lita på RepExpressen. Vi har omfattande erfarenhet av högkvalitativa fasadarbeten och renoveringar i Stockholm och omkringliggande områden, oavsett om det handlar om puts, trä eller tegel.

Vi är specialiserade på reparationsarbete, även känt som höghöjdsarbete, som är den optimala lösningen när en byggnadsställning inte är praktisk. Vi kan reparera puts och fasadsprickor, även på svåråtkomliga platser. Det är den mest kostnadseffektiva och snabbaste metoden, särskilt om sprickorna fortfarande är små och inte har fördjupats på grund av fukt och kyla.

Arbetet med att laga och renovera puts, genomföra fasadrenoveringar och takarbete ställer höga krav, inte bara på fastighetens fasad, utan också på säkerheten och åtkomligheten. Vi använder avancerad teknik som gör putsarbete säkert och möjliggör åtkomst till ställen där traditionella metoder som byggnadsställningar och stegar inte räcker till. Oavsett fastighetens storlek är vi redo att renovera och vårda din husfasad. Vi betjänar privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag.

Vi är specialiserade på att utföra våra tjänster säkert och flexibelt med hjälp av rep och förankringar, och vi uppfyller alla krav som IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) ställer.