FASADPUTS, LAGNINGAR OCH FASADARBETEN I STOCKHOLM

De flesta skador i putsen uppkommer genom rörelse i huset och frostsprängningar. Vi arbetar med Ropeaccess teknik med IRATA certifierade personal, främst i Stockholm med omnejd och behöver därför inte en byggställning för att knacka ner putsen runt den skadade putsen, borstar och tvättar för att sedan grunda och laga med nytt putsbruk av samma sort som har använts när huset putsades, om inte dokumentation finns sedan tidigare får vi analysera bruk och färg för bästa resultat så att vi kan laga de skador som har uppstått med kunnig personal.


Det finns många orsaker till att den putsade ytan får sprickor. En anledning kan vara att bruket har fått torka för snabbt efter sista påslaget, dessa sprickor är tunna och ofta ytliga, tar man inte hand om dem kan de växa till sig, även efter en lagom kall Stockholm vinter.


En annan orsak till att fasaden har fått sprickor kan vara att huset har fått sättningar. Skillnaden mellan dessa sprickor och torksprickor är att torksprickor är fina och ytliga medan sprickor orsakade av sättningar ger djupa sprickor. Om sättningarna är stora så kan det leda till andra och långt mer omfattande reparationer på huset. Om huset har tillbyggnader så kan man ej putsa skarven mellan den nya tillbyggnaden och den gamla byggnaden. Här behövs oftast något som kan följa med huskropparnas olika rörelser och för detta brukar vi i samråd med beställaren. I dom flesta fallen så använder vi oss av en elastisk fogmassa för att fylla där det behövs.

All vår personal har genomgått EU certifierade höghöjds utbildningar och vi arbetar i Stockholm med omnejd. Inför offerten kommer vi gärna och utför en kostnadsfri syn på plats.

TELEFONNUMMER

08 – 612 40 01

MOBILNUMMER

– VI PUTSAR OCH LAGAR DIN FASAD UTAN STÄLLNING!

BEGÄR OFFERT

YTTERLIGARE INFO OM FASADPUTS

Fasadlagning bör utföras av kunniga hantverkare, fasaden är husets yttersta skydd och skador i putsen kan snabbt växa till stora problem med frostsprängningar etc. Ambitiösa gör-det-själv lösningar kan ofta ställa till det och bli mer kostsamma i slutändan än om inget arbete utförs överhuvudtaget.

Vi ser självklart till att först och främst åtgärda orsaken till frostsprängningar, som oftast beror på ickefungerande avvattningssystem från tak, innan vi påbörjar lagning av själva fasadputsen. Vanligtvis uppkommer de flesta putsskadorna genom rörelse i huset och frostsprängningar. Vi arbetar med Rope Access-teknik och är således inte beroende av varken byggställningar eller skylift

Vi knackar ner putsen runt det skadade området, borstar och tvättar, för att sedan grunda och laga med nytt putsbruk av samma sort som har använts när huset ursprungligen putsades. Om ingen tidigare dokumentation finns att tillhandahålla analyserar vi bruk och färg för bästa resultat.

Det finns flera orsaker till att sprickor kan upptså på den putsade ytan. En anledning kan vara att bruket har fått torka för snabbt efter sista påstrykningen, dessa sprickor är tunna och ofta ytliga, men om de inte åtgärdas kan de växa sig stora efter en kall vinter.

En annan orsak kan vara att huset har fått sättningar.
Den stora skillnaden mellan dessa typer av sprickor är att torksprickor är fina och ytliga medan sättningar ger djupa sprickor. Stora sättningar kan leda till att helt andra och mer omfattande reparationer måste genomföras.

Om huset är tillbyggt kan man inte putsa skarven mellan den nya och den gamla byggnaden. Här brukar vi i samråd med beställaren oftast fylla med en elastisk fogmassa, som kan följa med huskropparnas olika rörelser.

Fasadlagning bör utföras av kunniga hantverkare, fasaden är husets yttersta skydd och skador i putsen kan snabbt växa till stora problem med frostsprängningar etc. Ambitiösa gör-det-själv lösningar kan ofta ställa till det och bli mer kostsamma i slutändan än om inget arbete utförs överhuvudtaget.

Vi ser självklart till att först och främst åtgärda orsaken till frostsprängningar, som oftast beror på ickefungerande avvattningssystem från tak, innan vi påbörjar lagning av själva fasadputsen. Vanligtvis uppkommer de flesta putsskadorna genom rörelse i huset och frostsprängningar. Vi arbetar med Rope Access-teknik och är således inte beroende av varken byggställningar eller skylift

Vi knackar ner putsen runt det skadade området, borstar och tvättar, för att sedan grunda och laga med nytt putsbruk av samma sort som har använts när huset ursprungligen putsades. Om ingen tidigare dokumentation finns att tillhandahålla analyserar vi bruk och färg för bästa resultat.

Det finns flera orsaker till att sprickor kan upptså på den putsade ytan. En anledning kan vara att bruket har fått torka för snabbt efter sista påstrykningen, dessa sprickor är tunna och ofta ytliga, men om de inte åtgärdas kan de växa sig stora efter en kall vinter.

En annan orsak kan vara att huset har fått sättningar.
Den stora skillnaden mellan dessa typer av sprickor är att torksprickor är fina och ytliga medan sättningar ger djupa sprickor. Stora sättningar kan leda till att helt andra och mer omfattande reparationer måste genomföras.

Om huset är tillbyggt kan man inte putsa skarven mellan den nya och den gamla byggnaden. Här brukar vi i samråd med beställaren oftast fylla med en elastisk fogmassa, som kan följa med huskropparnas olika rörelser.

BEGÄR OFFERT

Inför offerten kommer vi gärna förbi och genomför en kostnadsfri besiktning

      Hur hittade du oss?