TAKMÅLNING OCH FASADMÅLNING I STOCKHOLM

Man kan lägga hur mycket pengar som helst på att inreda en fastighet, men fasaden försummas ofta. I Stockholms innerstad ser man ofta fasadsprickor och färgflagor som sitter högt och lågt på husfasaden men föreningar och fastighetsägare har ibland inte budget för stora takrenovering eller fasadrenoveringar.


Inför takmålning eller fasadmålning är det viktigt med rengöring innan man börjar måla speciellt när bilar och avgaser i Stockholm ökar snabbt. Efter tvättning måste all löst sittande färg och puts skrapas bort, lokala plåt, tegel eller putslagningar göras där det behövs så att ny färg ska kunna fästa ordentligt.


Sommaren är bästa tiden för fasadmålning eller takmålning och oavsett om ni ska utföra arbetet för egen hand eller ta hjälp av professionella, behöver omfattningen av arbetet bestämmas så som att måla en utsatt yta, gaveln alternativ hela fasaden.


RepExpressen är specialist på tak och fasad och vi arbetar främst i Stockholm. För att kunna utföra takmålning eller fasadarbeten på svåråtkomliga platser har vi trygga lösningar och behöver sällan byggställningar som kan störa trafiken eller lämna borrhål i fasaden.


All vår personal har genomgått EU certifierade höghöjds utbildningar.


Sedan 2005 har vi arbetat med Akademiska Hus i Stockholm, HSB, NCC, JM och Riksbyggen och har därmed mycket goda referenser.
Inför offerten kommer vi gärna ut och besiktigar ert tak utan kostnad.

Kontakta oss så kan vi svara på dina frågor gällande en takmålning, renovering av tak eller fasad samt fasadmålning i Stockholm eller boka ett möte!

TELEFONNUMMER

08 – 612 40 01

MOBILNUMMER

– VI MÅLAR DIN FASAD UTAN STÄLLNING!

BEGÄR OFFERT

RepExpressen utför alla slags fasadarbeten utan ställning eller kran.

BEGÄR OFFERT

Inför offerten kommer vi gärna förbi och genomför en kostnadsfri besiktning

      Hur hittade du oss?