VI UTFÖR TAKTVÄTT, TAKVÅRD OCH FASADTVÄTT I STOCKHOLM


Taktvätt och fasadtvätt blir alltmer vanlig i Stockholm och inte bara för att få en ren och snygg husfasad men också för att få bort alger, smuts och mossa som binder fukt och förkortar livslängden på ytskiktet.


Vi erbjuder takvård i form av skonsam tvätt, miljövänlig mossbekämpning och impregnering som har en fuktavvisande effekt, mossa och alger får inte fäste vilket resulterar att tak och fasaden skyddas i flera år.


Vattenbaserad och miljövänlig impregnering av tak, tillsammans med väl fungerande stuprör och hängrännor skapar en effektiv avrinning som underlättar för snön på vintern och är smutsavvisande på sommaren och lätt att hålla rent.


Vi är experter på unika lösningar när det gäller svåråtkomliga fönstertvätt eller tak och fasadtvätt då vi arbetar med rep-teknik maximerar vi effektiviteten och även hus och fastigheter utan taknock eller skorsten kan vi klara av mycket snabbt.


Vi utför fasadtvätt på alla typer av hus och fasad i Stockholm och använder, miljövänliga medel som och håller fasaden rent från mossa, salter och feta föroreningar. Mossa, smuts och alger påverkar inte bara husets utseende, utan behåller fukt och försämrar avrinningen som vid kyla riskerar frostsprängning

Behöver ni hjälp med tåkvård i Stockholm. Tveka inte att kontakta oss för en besiktning eller offert. Inför offerten kommer vi gärna ut och besiktigar ert tak utan kostnad.

TELEFONNUMMER

08 – 612 40 01

MOBILNUMMER

VI TVÄTTAR FASAD OCH TAK HÄNGANDE I REP

BEGÄR OFFERT

YTTERLIGARE INFO OM FASAD- OCH TAKTVÄTT

FRI FRÅN MOSSA

Vi håller tak och fasad fri från mossa, salter och feta föroreningar. Mossa, smuts och alger påverkar inte bara husets utseende, utan drar även till sig fukt och försämrar avrinningen, vilket vid kyla kan leda till frostsprängning. Detta kan i sin tur leda till att mycket kostsamma och långdragna arbeten måste utföras. Därför är det viktigt att kontinuerligt underhålla tak och fasad.

ORSAKER TILL MOSSBILDNING

Det finns många orsaker till att tegeltak och putsade fasader binder mossa. Fukt och ett allt varmare klimat, gör att mossa och alger trivs bra på tak och fasader. Vi erbjuder skonsam tvätt, miljövänlig mossbekämpning och impregnering med fuktavvisande effekt. Mossa och alger får inte fäste, vilket resulterar i att taket och fasaden skyddas i flera år framåt.

MILJÖVÄNLIG IMPREGNERING

Plåttak är oftast lättare att tvätta och hålla rent men även tegeltak kan tvättas till nyskick. Vattenbaserad och miljövänlig impregnering av tak, tillsammans med väl fungerande stuprör och hängrännor, skapar en effektiv avrinning vilket underlättar för snösmältningen på vintern och är smutsavvisande på sommaren. Det gör att taket är lättare att hålla rent.

GODA REFERENSER

Sedan 2005 har vi arbetat med flertalet stora kunder såsom Akademiska Hus, HSB, NCC, JM och Riksbyggen och har därigenom mycket goda referenser.

SVÅRÅTKOMLIGA STÄLLEN

Vi är experter på unika lösningar när det gäller arbeten på svåråtkomliga ställen. Eftersom vi arbetar med repteknik maximerar vi effektiviteten och kommer åt på ställen som annars är omöjliga att nå utan byggnadsställning.

CERTIFIERAD PERSONAL

All vår personal har genomgått EU-certifierade höghöjdsutbildningar med högt ställda krav på säkerhet.
Allt för att vår personal skall arbeta med högsta säkerhet.

BEGÄR OFFERT

Inför offerten kommer vi gärna förbi och genomför en kostnadsfri besiktning

      Hur hittade du oss?