LAGNING AV FASAD OCH FASADRENOVERING AV PUTS I STOCKHOLM

RepExpressen utför alla slags fasadarbeten och fasadrenovering i Stockholm med omnejd.
Att välja reparbete även benämnt som höghöjdsarbete fungerar bäst när byggnadsställning inte är lämplig. Vi kan laga puts och fasadsprickor undertak eller på andra ställen man behöver renovera på fasad, speciellt om dessa är på svåråtkomliga ställen. Det är mest kostnadseffektiv och snabb avklarad om fasadsprickor är fortfarande tunna och fukt och kyla inte gjort dessa djupare.

Det finns många anledningar som kan orsaka fasadsprickor och man ser de uppkomma ofta i Stockholms innerstad. Oftast är dessa sprickor tunna och ytliga, renoverar man inte då sin fasad kan de växa till sig, även efter en lagom kall Stockholm vinter.

Fasadrenovering på svåråtkomliga ställen i Stockholm

Laga och renovera puts, fasadrenovering och takarbeten ställer många krav på husets fasad men också på boende och ni ställs ofta inför problemet att nå alla delar av byggnaden. Byggnadsställningar och stegar når inte överallt och kan inte ställas upp var som helst.

Vi använder oss av teknik som gör putslagningsarbetet säker och möjliggör åtkomsten där skylift och annat inte når. Att kunna renovera en fasad samt arbeta med de hårda kraven som IRATA innebär kan vi utföra våra tjänster säkert och flexibelt med hjälp av rep och förankringar på ett snabbt och tryggt sätt i Stockholms innerstad samt runtom kring där det kan behövas en fasadrenovering.

Tveka inte att kontakta oss för en besiktning eller offert. Inför offerten kommer vi gärna ut och besiktigar ert tak utan kostnad.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att renovera er fasad i Stockholms innerstad eller om ni bor en bit utanför så kan vi svara på dina frågor eller boka ett möte! för en framtida fasadrenovering.

TELEFONNUMMER

08 – 612 40 01

MOBILNUMMER

– VI FIXAR DINA FASADSPRICKOR UTAN STÄLLNING!

BEGÄR OFFERT

YTTERLIGARE INFO OM FASADSPRICKOR

Fasadrenovering bör utföras av kunniga hantverkare, fasaden är husets yttersta skydd och skador i putsen kan snabbt växa till stora problem med frostsprängningar etc. Ambitiösa gör-det-själv lösningar kan ofta ställa till det och bli mer kostsamma i slutändan än om inget arbete utförs överhuvudtaget.

Vi ser självklart till att först och främst åtgärda orsaken till frostsprängningar, som oftast beror på ickefungerande avvattningssystem från tak, innan vi påbörjar lagning av själva fasadputsen. Vanligtvis uppkommer de flesta putsskadorna genom rörelse i huset och frostsprängningar.  Vid renovering av fasader arbetar vi med Rope Access-teknik och är således inte beroende av varken byggställningar eller skylift

Vi knackar ner putsen runt det skadade området, borstar och tvättar, för att sedan grunda och laga med nytt putsbruk av samma sort som har använts när huset ursprungligen putsades. Om ingen tidigare dokumentation finns att tillhandahålla analyserar vi bruk och färg för bästa resultat.

Det finns flera orsaker till att sprickor kan uppstå på den putsade ytan. En anledning kan vara att bruket har fått torka för snabbt efter sista påstrykningen, dessa sprickor är tunna och ofta ytliga, men om de inte åtgärdas kan de växa sig stora efter en kall vinter.

En annan orsak kan vara att huset har fått sättningar.
Den stora skillnaden mellan dessa typer av sprickor är att torksprickor är fina och ytliga medan sättningar ger djupa sprickor. Stora sättningar kan leda till att helt andra och mer omfattande fasadrenoveringar måste genomföras.

Om huset är tillbyggt kan man inte putsa skarven mellan den nya och den gamla byggnaden. Här brukar vi i samråd med beställaren oftast fylla med en elastisk fogmassa, som kan följa med huskropparnas olika rörelser.

Fasadlagning bör utföras av kunniga hantverkare, fasaden är husets yttersta skydd och skador i putsen kan snabbt växa till stora problem med frostsprängningar etc. Ambitiösa gör-det-själv lösningar kan ofta ställa till det och bli mer kostsamma i slutändan än om inget arbete utförs överhuvudtaget.

Vi ser självklart till att först och främst åtgärda orsaken till frostsprängningar, som oftast beror på ickefungerande avvattningssystem från tak, innan vi påbörjar lagning av själva fasadputsen. Vanligtvis uppkommer de flesta putsskadorna genom rörelse i huset och frostsprängningar. Vi arbetar med Rope Access-teknik och är således inte beroende av varken byggställningar eller skylift

Vi knackar ner putsen runt det skadade området, borstar och tvättar, för att sedan grunda och laga med nytt putsbruk av samma sort som har använts när huset ursprungligen putsades. Om ingen tidigare dokumentation finns att tillhandahålla analyserar vi bruk och färg för bästa resultat.

Det finns flera orsaker till att sprickor kan upptså på den putsade ytan. En anledning kan vara att bruket har fått torka för snabbt efter sista påstrykningen, dessa sprickor är tunna och ofta ytliga, men om de inte åtgärdas kan de växa sig stora efter en kall vinter.

En annan orsak kan vara att huset har fått sättningar.
Den stora skillnaden mellan dessa typer av sprickor är att torksprickor är fina och ytliga medan sättningar ger djupa sprickor. Stora sättningar kan leda till att helt andra och mer omfattande reparationer måste genomföras.

Om huset är tillbyggt kan man inte putsa skarven mellan den nya och den gamla byggnaden. Här brukar vi i samråd med beställaren oftast fylla med en elastisk fogmassa, som kan följa med huskropparnas olika rörelser.

BEGÄR OFFERT

Inför offerten kommer vi gärna förbi och genomför en kostnadsfri besiktning

      Hur hittade du oss?