LAGA FASADSPRICKOR

Med över 20 års erfarenhet av fasadarbeten är vi på RepExpressen mycket effektiva och löser alltid era problem snabbt, vi sköter sophanteringen miljövänligt och lägger stor vikt vid att alltid noggrannt städa upp efter oss. Allt för att vår arbetsvistelse hos er ska gå nästan obemärkt förbi.

Det går snabbt och smidigt att utföra önskat arbete
Kostnaden nästan halveras och ni slipper skymma utsikten och störa gångtrafiken

All vår personal har genomgått EU-certifierade höghöjdsutbildningar och vi är experter på unika lösningar när det gäller arbeten på svåråtkommliga ytor som under tak, eller omkring stuprör.

Slå en signal eller maila oss så kan vi svara på dina frågor eller boka ett möte!

08 – 612 40 01 mobil: 070 – 990 00 02

– VI FIXAR DINA FASADSPRICKOR UTAN STÄLLNING!

YTTERLIGARE INFO OM FASADSPRICKOR:

Fasadlagning bör utföras av kunniga hantverkare, fasaden är husets yttersta skydd och skador i putsen kan snabbt växa till stora problem med frostsprängningar etc. Ambitiösa gör-det-själv lösningar kan ofta ställa till det och bli mer kostsamma i slutändan än om inget arbete utförs överhuvudtaget.

Vi ser självklart till att först och främst åtgärda orsaken till frostsprängningar, som oftast beror på ickefungerande avvattningssystem från tak, innan vi påbörjar lagning av själva fasadputsen. Vanligtvis uppkommer de flesta putsskadorna genom rörelse i huset och frostsprängningar. Vi arbetar med Rope Access-teknik och är således inte beroende av varken byggställningar eller skylift

Vi knackar ner putsen runt det skadade området, borstar och tvättar, för att sedan grunda och laga med nytt putsbruk av samma sort som har använts när huset ursprungligen putsades. Om ingen tidigare dokumentation finns att tillhandahålla analyserar vi bruk och färg för bästa resultat.

Det finns flera orsaker till att sprickor kan upptså på den putsade ytan. En anledning kan vara att bruket har fått torka för snabbt efter sista påstrykningen, dessa sprickor är tunna och ofta ytliga, men om de inte åtgärdas kan de växa sig stora efter en kall vinter.

En annan orsak kan vara att huset har fått sättningar.
Den stora skillnaden mellan dessa typer av sprickor är att torksprickor är fina och ytliga medan sättningar ger djupa sprickor. Stora sättningar kan leda till att helt andra och mer omfattande reparationer måste genomföras.

Om huset är tillbyggt kan man inte putsa skarven mellan den nya och den gamla byggnaden. Här brukar vi i samråd med beställaren oftast fylla med en elastisk fogmassa, som kan följa med huskropparnas olika rörelser.

Inför offerten kommer vi gärna förbi och genomför en kostnadsfri besiktning

KONTAKTA OSS

RepExpressen utför alla typer av fasadarbeten utan ställning eller kran.

1846
1845
2068
2027